อิ่มบุญ! เพจ Snooker community เพื่อประมูลเสื้อ เพื่อซื้อเครื่องมือทางการเเพทย์

วันนี้ ไปช่วย ทางเพจ @Snooker community เพื่อประมูลเสื้อในการแข่งขัน และได้ปิดประมูลเป็นจำนวนเงิน 19,000 บาท เงินทั้งหมด ทางเพจ Snooker community จะนำเงินไป จัดซื้อเครื่องมือ ทางการแพทย์…