ยังไม่ให้เปิดโต๊ะ! กิจการโต๊ะสนุกเกอร์ ยังไม่สามารถเปิดได้ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ได้เลื่อนออกไปอีกเป็นเวลา 1 เดือน ส่งผลให้กระทบมาถึงกิจการโต๊ะสนุกเกอร์ตามคลับต่างๆ